از سال 1397 و با هدف حمایت از کودکان این سرزمین، تتـا بخشی از درآمد پروژه های خود را صرف محرومیت زدایی در مناطق کم برخوردار کشور می نماید. در این راستا، تاکنون اقدامات زیر انجام پذیرفته است:

تکمیل و تجهیز مدرسه تک کلاسه امت بندو عسلویه
کمک هزینه جهت کودکان بدون سرپرست تحت پوشش بهزیستی شهرستان شازند اراک
کمک هزینه جهت کودکان بدون سرپرست تحت پوشش بهزیستی استان بوشهر ....