بازرسی پوسته کمپرسور ایستگاه تقویت فشار گاز قم (دلیجان) با آزمون آکوستیک امیشن (شرکت ملی انتقال گاز)