Slide

ردیابی نشتی در شیرها

تکنولوژی آکوستیک امیشن امکان بازرسی و ارزیابی کمّی نشتی در شیرها را با استفاده از یک تست ساده و سریع (ارزیابی میزان نشتی شیرها در عرض تنها چند دقیقه!) فراهم می نماید.     

print