Slide

مجموعه خدمات بازرسی و ارزیابی خطوط لوله و شیرها:اطمینان از سلامت خطوط لوله انتقال به عنوان عضو اصلی انتقال فرآورده  ها  و همچنین لوله های فرآیندی به عنوان قلب تپنده مجموعه های صنعتی، جهت جلوگیری از توقف در عملیات و افزایش قابلیت سرویس دهی، موضوعی بسیار مهم است که سالانه هزینه  های زیادی را به بهره برداران از این خطوط تحمیل می  نماید.  تتا در این حوزه خدمات ذیل را ارائه می نماید:

  1. ردیابی ترک، خوردگی و نشتی در خطوط لوله مدفون، با دسترسی محدود و زیرعایق با آزمون آکوستیک امیشن
  2. مانیتورینگ و پایش سلامت حین سرویس لوله های فرآیندی با فشار و دمای بالا با آزمون آکوستیک امیشن
  3. بازرسی خطوط لوله با آزمون Guidedwave Ultrasonic

ردیابی ترک، خوردگی و نشتی در خطوط لوله مدفون، با دسترسی محدود و زیرعایق با آزمون آکوستیک امیشن

با استفاده از آزمون آکوستیک امیشن می توان نشتی در لوله هایی که امکان دسترسی به تمام قسمت های آن وجود ندارد را به سرعت و با دقت بالا ردیابی نمود. در این روش، دو سنسور در فاصله ای معین از هم بر روی بدنه لوله متصل شده و با دریافت سیگنال های ناشی از خروج سیال، محل نشتی را شناسایی می نمایند. همچنین با کمک این آزمون می توان وجود ترک و خوردگی را در لوله های مدفون و زیر عایق، ردیابی و شناسایی نمود.

مانیتـورینگ و پایش سلامت حین سرویس لوله های فرآینـدی با فشار و دمای بالا با آزمون آکوستیک امیشن

با توجه به دمای بالای لوله های فرآیندی(Process Piping) امکان بازرسی آن ها با روش های معمول تست های غیرمخرب، حین سرویس بسیار دشوار و تقریبا غیرممکن است. از طرف دیگر اطمینان از سلامت این لوله ها به عنوان بخش اصلی صنایع امری ضروری است. با استفاده از آزمون آکوستیک امیشن می توان لوله های فرآیندی را با دقت و سرعت بالا، حیـن سـرویـس مـورد ارزیـابی و بازرسی قرار داد. همچنین هنگام Start Up و ShutDown نیز می توان با این روش لوله ها را ارزیابی نمود و هرگونه رشد ترک را شناسایی و ردیابی کرد.

در این روش با توجه به دمای بالا، از waveguide استفاده می شود که بصورت مکانیکی یا جوشی به سطح لوله متصل شده و وظیفه آن علاوه بر محافظت از سنسور در برابر دمای بالا، انتقال سیگنال ها از سطح لوله به سنسور می باشد.

بازرسی خطوط لوله به روش   Guided Wave

بازرسي با استفاده از (LRGWUT (Long Rang Guided Wave Ultrasonic براي شناسايي عيوب داخلي و خارجي لوله هاي انتقال، ده ها متر دورتر از محل قرارگيري ترانسديوسر استفاده مي شود. عملکرد اين روش بر اساس انتشار امواج آلتراسونيک با فرکانس پايين در امتداد لوله و آناليز امواج بازگشتي از عيوب و ديگر مشخصه هاي لوله استوار مي باشد. نوع امواج بازگشتي از قسمت هاي مختلف لوله مثل فلنج ها، جوش ها و … با بازگشت صوت از کاهش ضخامت ها متفاوت بوده و همين امر کار تفسير نتايج را ممکن مي سازد.

این آزمون قابلیت ارزیابی طول لوله تا 300 متر در هر بار قراردادن سنسور در موقعیت را داشته و روزانه می توان 1200 متر لوله را با این روش مورد ارزیابی قرارداد

کاربردها

  • خطوط لوله انتقال
  • خطوط لوله پالایشگاه
  • خطوط لوله مدفون
  • پایه های ساپورتر مخازن کروی
  • خوردگی زیر عایقی

مزایا

  • سرعت بالای اسکن لوله
  • ارزیابی 100% دیواره لوله
print