مخازن

بازرسی دوره ای مخازن(فلزی/ کامپوزیتی) CNG جایگاهی و خودرویی با آزمون آکوستیک امیشن

با توجه به گسترش صنعت CNG در ایران و تعداد بالای مخازن مورد استفاده و ارتباط مستقیم با شهروندان، استفاده از روشی که بتواند سلامت مخازن را با اطمینان و سرعت بالا مورد بررسی قرار دهد بسیار حائز اهمیت است. با استفاده از آزمون آکوستیک امیشن می توان به طور همزمان چندین مخزن را در کمتر از یک ساعت ارزیابی نمود. با توجه به داده های دریافتی، مخازن سالم و بدون عیب مشخص شده و عملیات تست تکمیلی مطابق استاندارد، فقط بر روی مخازنی که در آزمون آکوستیک امیشن مردود شده اند، انجام می شود.