استراتژی های نگهداری و تعمیرات

دیدگاه موجود در زمینه نگهداری و تعمیرات (نت) از یک نگرش منفعلانه در اوائل قرن 20 به یک نگرش پیش اقدامانه در آغاز قرن 21 مبدل شده است. امروزه با ایجاد شاخه جدیدی از دانش با عنوان “مدیریت دارائی‌های فیزیکی” یا Management Physical Asset فعالیت های گسترده‌ای در دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی در این موضوع صورت می پذیرد و میدان جدیدی برای گسترش دانش نت و در واقع نگاه کاملاً علمی به این موضوع ایجاد شده است.

در حال حاضر چهار استراتژی مختلف در عرصه نگهداری و تعمیرات شناخته شده اند، که عبارتند از :

تعمیر پس از خرابی                                                Run to Failure

نت پیش گیرانه                                         Preventive maintenance

نت پیش بینانه/ پیشگویانه                          Predictive maintenance

نت پیش اقدامانه                                       Proactive maintenance

نگهداری و تعمیرات بر اساس وضعیت (نت اقتضایی)

نگهداری و تعمیرات مبتنی بر وضعیت که به تعابیر دیگر نگهداری و تعمیرات پیشبینانه/ پیشگویانه، نت متکی بر شرایط فنی و نت اقتضایی نیز نامیده می شود، موثرترین استراتژی موجود برای مدیریت دارایی های فیزیکی است که در کنار برنامه های نت پیشگیرانه PM ، تکنیک های failure finding، طراحی مجدد redesign، و … عناصر اصلی RCM را تشکیل می دهند. برای استقرار و عملیاتی کردن نت بر اساس وضعیت، از ابزار مراقبت وضعیت CM استفاده می گردد. در واقع مراقبت وضعیت یا پایش وضعیت، هسته اصلی این استراتژی به شمار می رود:

 

این استراتژی بر این باور استوار است که اغلب خرابی‌های ماشین آلات و تجهیزات صنعتی، پس از رسیدن به یک مرحله مشخص، نشانه هایی از خود بروز می‌دهند که می توان این نشانه ها را به صورت ارتعاشات، صدا، امواج آلتراسونیک، ذرات فرسایشی، دما و … تشخیص داده و وقوع خرابی را پیش بینی کرد.

مخفف  Potential Failure به معنای خرابی بالقوه است. خرابی بالقوه، مرحله ای از خرابی ماشین است که اولین نشانه های خرابی قابل اندازه گیری و تشخیص هستند. منحنی P-F وضعیت تجهیز در حال خرابی را بر حسب زمان نشان می دهد. همانطور که مشاهده می کنید، هزینه تعمیرات با رشد روند خرابی به صورت فزاینده بالا می رود.

تعریف پایش وضعیت Condition Monitoring

پایش وضعیت عبارت است از اندازه گیری و پایش مستمر پارامتری از تجهیز در حال کار که :

 • بیانگر وضعیت آن باشد.
 • قابل ترند trend کردن باشد (تکرار پذیر و قابل مقایسه باشد.)
 • حاوی اطلاعات مفیدی براي عیب یابی باشد.

تکنیک های پر کاربرد پایش وضعیت :

 • استفاده از حواس پنجگانه
 • آنالیز ارتعاشات
 • آنالیز صدا
 • آنالیز آلتراسونیک
 • ترموگرافی
 • آنالیز کارآیی
 • آنالیز روغن
 • آنالیز مدار موتور و سایر تست های الکتریکی

کاربرد آزمون AE در پایش وضعیت ماشین ها

مقایسه آزمون آنالیز ارتعاشی و آزمون آکوستیک امیشن :

آنالیز ارتعاشی

پدیده های منبع اندازه گیری :

 • تغییر نیرو/خطای انتقال

جوانب مثبت منفی :

 • حجم وسیعی از تحقیقات
 • سهولت در جمع آوری داده ها
 • تا حد زیادی توسط دینامیک سیستم کنترل می شود
 • بستگی به ارتعاش کل سیستم دارد
 • پردازش سیگنال پیچیده

آکوستیک امیشن

پدیده های منبع اندازه گیری :

 • تکانه ناشی از آزاد شدن انرژی استرس موضعی.

جوانب مثبت منفی :

 • عدم حساسیت به دینامیک سیستم و ارتعاش کل سیستم
 • امکان تشخیص زودتر عیوب
 • تضعیف سیگنال بالقوه بالا در سیستم
 • مکانیسم منبع واقعی به طور کامل درک نشده است
 • سادگی بالقوه پردازش سیگنال

دانلود مقاله کاربرد آزمون آکوستیک امیشن در پایش وضعیت تجهیزات دوار

print