صنعت پتروشیمی(Petrochemical industry) به صنایعی گفته می شود که در آنها هیدروکربنهای موجود در نفت خام و یا گاز طبیعی ، پس از انجام فرآورش در یک سری از فرآیندهای شیمیایی به محصولات جدیدی تبدیل میشوند .

 محصولات تولیدی پتروشیمی در اکثرواحدهای صنعتی از قبیل صنایع شیمیایی، برق، الکترونیک، نساجی، پزشکی، خودروسازی، لوازم خانگی، غذایی و غیره مورد استفاده قرار میگیرد

نمودار کلی خوراک و محصولات پتروشیمی

دسته بندی محصولات پتروشیمی

گاز ترش

 • به جریان گاز طبیعی که حاوی مقادیری از ترکیبات H2S و CO2 و یا سایر ترکیبات حاوی گوگرد میباشد گاز ترش اطلاق میگردد.
 • ترکیبات فوق با ایجاد ترکیبات اسیدی موجب بروزخوردگی در خطوط فلزی انتقال گاز و تجهیزات فرآیندی می شود و علاوه بر آن ترکیب H2S بسیارسمی و بدبو میباشد.

 

گاز طبیعی

 • به جریانی از گازهای هیدروکربوری که فاقد ترکیب H2S بوده و مقدار CO2 در جریان فوق نیز محدود و مشخص باشد و بیش از 80 درصد حجم آن را متان (CH4) است گاز طبیعی اطلاق میشود
 • ارزش حرارتی هر 28 متر مکعب گاز طبیعی معادل یک میلیون بی تی یو میباشد و ارزش حرارتی معیار سنجش گاز طبیعی است.

 

گاز غنی

 • گاز خروجی از میادین نفتی و یا کلاهکهای گازی و یا میادین مستقل گازی را اصطلاحا” ” گاز غنی” می گویند. گاز غنی بعد از پالایش به ” گاز سبک ” تبدیل میشود.
 • گاز غنی حاوی متان و مقادیری از ترکیبات اتان ، پروپان ، بوتان و پنتان پلاس میباشد که معمولا ترکیبات فوق از جریان تفکیک شده و جهت فروش و یا مصارف خاص مورد استفاده قرارمیگیرد.

 

گاز اتان

 • گاز اتان از جریان گاز غنی تفکیک میشود و بعنوان خوراک در واحدهای الفین مورد استفاده قرار میگیرد.

 

نفتا و میعانات گازی

 • یکی از برشهای نفتی که در مراحل تفکیک وجداسازی ترکیبات هیدروکربنی در پالایشگاه ها بدست میآید نفتا  میباشد که بر حسب مشخصات  آن به دو صورت نفتای سبک و سنگین به بازار عرضه میشود
 • میعانات گازی حاوی ترکیبات 5 کربنه و بالاتر میباشد که در پالایشگاههای گازی از جریان گاز غنی ورودی به پالایشگاه تفکیک میشود و به عنوان خوراک واحدهای آروماتیکی مورد استفاده قرار میگیرد.

NGL دریافتی مجتمع بندرامام

 • در مراحل مختلف تولید نفت خام ، انواع جریان گازغنی تولید میشود که جریانات فوق جمع آوری و به واحدهای تولید NGL ارسال میشود
 • در این واحد جریان دریافتی به دو جریان  شامل  گاز سبک (حاوی متان و مقدار کمی اتان ) و جریان NGL (حاوی اتان ، پروپان، بوتان و پنتان) تفکیک میشود.
print