Slide

ردیابی خـوردگی و نشتی در کف مخازن نگهـداری با آزمون آکوستیک امیشن

شرکت تتا، با بکارگیری آزمون آکوستیک امیشن وضعیت کف مخازن نگهداری را حین سرویس ارزیابی کرده و آسیب های ناشی از خوردگی های فعال و نشتی ها را شناسایی می نمــایـــد.

در این روش، آرایه ای از سنسورها بصورت محیطی در یک ردیف یا دو ردیف بر روی دیواره خارجی مخزن نصب شده و فعالیت های آکوستیــکی مربــوط به پدیــده های خوردگی و نشتی در کف مخـزن ردیــابـی می شـــود.

مزیت اساسی روش تست آکوستیک امیشن، اطلاع از وضعیت کف مخزن نگهداری، بدون نیاز به تخلیه مخزن می‌باشد که بر اساس آن‌ها بهره بردار می‌تواند مخازن را جهت قرار دادن در برنامه‌های تعمیراتی و اورهال اولویت بندی کرده و بدین ترتیب هزینه‌ها را بطور چشمگیری کاهش دهد.

ارزیابی کف، دیواره و سقف مخازن عایق‌دار و دوجداره (Cryogenic) با آزمون آکوستیک امیشن

دیواره، سقف و کف مخازن دوجداره و عایق‌دار، به صورت یکپارچه با آزمون آکوستیک امیشن مورد ارزیابی قرار میگیرد. برای این کار ابتدا سوراخ‌هایی به قطر 6 تا 8 میلیمتر بر روی دیواره خارجی جهت دسترسی به دیواره داخلی و انتقال سیگنال‌های آکوستیکی مخزن تعبیه شده و Waveguide  به مخزن متصل میگردد.

پس از نصب سنسورها، فشار مخزن طی چندین مرحله افزایش یافته و وضعیت کف، دیواره و سقف مخزن مورد ارزیابی قرار میگیرد.

ارزیابی ورق‌های Annular Ring با آزمون SRUT

اگر در نتایج ارزیابی کف مخزن، داده‌های آکوستیکی از ورق‌های Annular Ring دریافت شود، ورق‌ها در نواحی بحرانی مورد نظر با آزمون  SRUT مورد ارزیابی قرار میگیرد.

بازرسی رباتیک کف مخازن

از این روش جهت انجام Follow Up آزمون آکوستیک امیشن برای ارزیابی وصعیت ورق‌های بحرانی زمانی که امکان از سرویس خارج کردن مخزن وجود نداشته باشد، استفاده میگردد.

print