درباره teymoori

این نویسنده هنوز جزئیاتی وارد نکرده است.
teymoori تاکنون 85 مطلب را ایجاد کرده است.

آکوستیک امیشن خوردگی فعال در زیر عایق مخزن گوگرد (مطالعه موردی)

آهن، در حضور آب، با اکسیژن اتمسفر ترکیب می‌شود و اکسید آهن هیدراته‌ای را تشکیل می‌دهد که معمولاً زنگ نامیده‌می‌شود. [...]

مخازن ذخیره کرایوژنیک – تشخیص عیوب با آزمون آکوستیک امیشن

آکوستیک امیشن ابزار مهمی برای نظارت بر وضعیت مخازن ذخیره کرایوژنیک جهت ارزیابی یکپارچگی ساختار مخزن با محل عیوب فعال [...]

برگشت به بالا