تست آکوستیک امیشن (AE) در اروپا یک روش آزمایش غیر مخرب (NDT) می‌باشد که به خوبی شناخته شده‌است. الزامات صلاحیت این تست و همچنین صدور گواهینامه پرسنل برای آزمایش در استاندارد اروپایی EN 473 آمده‌است. بیشترین کاربرد AE با آزمایش مخازن تحت فشار برای احراز صلاحیت مجدد پس از یک دوره معین (بازرسی دوره‌­ای) می‌باشد. مزایای استفاده از AE در مقایسه با روش سنتی تست هیدرواستاتیک و همچنین بازرسی بصری داخلی بسیار زیاد است. بعنوان مثال از مهم‌ترین مزایا می‌توان به کاهش زمان توقف، حذف رطوبت باقیمانده، عدم خطر آلودگی محصول و همچنین تشخیص آسیب خوردگی احتمالی اشاره کرد.

 این یک واقعیت است که آکوستیک امیشن اطلاعات بسیار مفیدتری را در مورد وضعیت مخازن تحت فشار تحت آزمایش نسبت به آزمایش هیدرواستاتیک ارائه می‌دهد. مقاله حاضر دو نمونه از تجربه عملی را ارائه می‌دهد، که در آن نقص خوردگی شدید توسط آکوستیک امیشن شناسایی شده‌است. این عیوب در هر دو مورد روی پوسته مخزن در زیر عایق حرارتی یافت شد، جایی که سال‌ها پنهان بوده است. می‌توان فرض کرد که حتی مخزن با شدیدترین آسیب (از دست دادن بیش از 50٪ ضخامت دیواره اسمی) روش آزمایش سنتی را گذرانده‌‌باشد و در طول دوره خدمات مجددا خرابی رخ داده‌است. برخلاف این امر، آکوستیک امیشن، اپراتور مخزن را قادر می سازد تا تعمیر مناسب را به موقع انجام دهد.

روند آزمایش

مطالعه موردی ارائه‌شده در این مقاله، تکرار آزمایش دو مخزن تحت فشار با عایق حرارتی و تقریباً یکسان، شماره 1 و شماره 2، به شکل استوانه ای عمودی (قطر 3.6 متر، طول 28 متر، ضخامت دیواره 14 میلی متر) را توصیف می‌کند. مخزن‌های شماره 1 و 2 برای ذخیره سازی هیدروکربن‌های مایع طراحی شده‌اند و به ترتیب از سال 1982 و 1983 در خدمت بوده‌اند. جنس قسمت استوانه‌ای از فولاد ساختاری St41KW و سرهای بیضوی از درجه H II است.

در سال 1995 ، آکوستیک امیشن روی هر دو مخزن انجام شد و برخی نشانه‌ها نمایان شد. پیگیری NDT پس از حذف عایق حرارتی در مناطق نشان داده‌شده، اثرات خوردگی سطحی را بدون از دست دادن قابل توجه ضخامت دیواره نشان داد. پس از سنگ زنی سطح و تعمیر پوشش محافظ، مخازن شماره 1 و 2 دوباره وارد سرویس شدند. تکرار آزمون آکوستیک امیشن پس از یک دوره 10 ساله دوباره در تابستان 2005 انجام شد. فشار آزمایش 6.8 بار تعریف شد و فشار آزمون با استفاده از نیتروژن تامین گردید.

مخزن شماره 1: نتایج دریافتی تست آکوستیک امیشن و ارزیابی چشمی ناحیه مشخص‌ شده در شکل زیر نمایش داده شده‌‌است.

نتیجه آکوستیک امیشن در تشخیص آسیب خوردگی

اولین برآورد آسیب خوردگی به وضوح نشان داد که کارهای بعدی گسترده باید انجام شود. میزان خوردگی اندازه­‌گیری‌شده نشان‌دهنده کاهش 8 میلیمتری از ضخامت 14 میلیمتری ورق می­باشد.

شکل زیر ناحیه آسیب‌دیده و تعمیر انجام‌شده را نشان می­‌دهد.

ناحیه آسیب دیده در تشخیص آسیب خوردگی

مخزن شماره 2: نتایج دریافتی تست آکوستیک امیشن و ارزیابی چشمی ناحیه مشخص‌شده را شکل زیر نمایش می‌دهد. ارزیابی بعمل‌آمده بیانگر وجود خوردگی جنرال در ناحیه مشخص‌شده و Pitهایی با حداکثر عمق 4 میلیمتر است.

اثرات خوردگی یافت‌شده بر روی مخازن تحت فشار آزمایش‌شده را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد:

  • خوردگی عمومی کلی (دامنه‌های اوج کم و متوسط) همراه با حفره‌هایی که در سراسر منطقه آسیب‌دیده توزیع شده‌است.
  • آسیب خوردگی شدید موضعی (دامنه‌های متوسط و زیاد)

AE این عیوب را به درستی نشان داد، که در زیر عایق حرارتی پنهان شده بودند و بنابراین امکان تعمیر به موقع قبل از وقوع خرابی فراهم شد.

نتیجه گیری

با توجه به این موارد می‌توان نتیجه‌گیری کرد که یکی از بهترین تست‌ها برای مخازن تحت فشار آزمون آکوستیک امیشن می‌باشد که می‌تواند در حین سرویس و در مدت زمان کوتاهی انجام شود و مشکلات احتمالی مانند تشخیص آسیب خوردگی را به راحتی شناسایی کند. در حال حاضر شرکت تتا با انجام آزمون غیرمخرب پیشرفته آکوستیک امیشن وضعیت مخازن در حین سرویس را ارزیابی کرده و آسیب های ناشی از خوردگی و نشتی را شناسایی می‌نماید.

 

تشخیص آسیب خوردگی بر روی تجهیزات تحت فشار با آکوستیک امیشن 

print