مارس 1, 2019

نگاهی به فرهنگ فارسی گفتاری

اگر دانش روانشناسی که گرایش‌ها، محرک‌های غریزی، انگیزه‌ها و مقاصد فرد را تا تبلور آنها در کنش‌هایش و تا روابط فرد با نزدیکانش پیگیری می کند، […]
سپتامبر 13, 2020

پل، تونل، ساختمان

سپتامبر 13, 2020

تخمین عمر (FFS)

سپتامبر 13, 2020

لوله ها