Acoustic Emission – پایش سلامت سازه خرپاهای فولادی

سازه‌های فولادی مانند پل‌ها، سکوهای نفتی و گازی را به عنوان سازه‌های استراتژیک در نظر میگیرند که ممکن است تحت [...]

ترک خوردگی ناشی از تنش – مروری بر کاربردهای تکنیک آکوستیک امیشن

فعالیت‌های تحقیقاتی در مورد استفاده از تکنیک آکوستیک امیشن برای ارزیابی ترک خوردگی ناشی از تنش (SCC) در دهه‌های اخیر [...]

آزمایش آکوستیک امیشن مخازن تحت فشار هوای فشرده در تولید دارو

نشت، ترک و خوردگی در مخازن تحت فشار خطری جدی برای اپراتورهای سیستم‌های تولید دارو ایجاد می‌کند. آسیب قریب الوقوع [...]

نظارت بر سلامت سازه حین بهره برداری با آزمون آکوستیک امیشن

نظارت بر سلامت سازه بطور کلی و نظارت بر سلامت سازه با روش آکوستیک امیشن (AE SHM) بطور خاص زمینه‌های [...]

تشخیص نشتی شیرها با استفاده از آکوستیک امیشن

شیر در برخی زمینه‌ها مانند نیروگاه هسته‌ای،کنترل آب و خطوط لوله نفت و گاز و ...  نقش کلیدی ایفا می‌کند. [...]

سنسورها _بازرسی آزمون آکوستیک امیشن مخازن تحت فشار فلزی کروی

رویه‌های آزمایش و ارزیابی مخازن تحت فشار با آکوستیک امیشن یکی از جنبه‌های بسیار مهم آزمایش مخازن تحت فشار با [...]

سازه فلزی _بازرسی آزمون آکوستیک امیشن مخازن تحت فشار فلزی کروی

آزمون آکوستیک امیشن در هنگام بارگذاری سازه‌های فلزی همانطور که در بخش اول به آن پرداختیم، یک جنبه بسیار مهم [...]

بازرسی آزمون آکوستیک امیشن مخازن تحت فشار فلزی کروی _بخش اول

ارزیابی غیرمخرب مخازن تحت فشار فلزی کروی به دلیل حجم زیاد محصولات خطرناک ذخیره‌شده در فشارهای بالا برای ایمنی و [...]

برگشت به بالا