آکوستیک امیشن خوردگی فعال در زیر عایق مخزن گوگرد/مطالعه موردی

آهن، در حضور آب، با اکسیژن اتمسفر ترکیب می‌شود و اکسید آهن هیدراته‌ای را تشکیل می‌دهد که معمولاً زنگ نامیده‌می‌شود. [...]

مخازن ذخیره کرایوژنیک، تشخیص عیوب با آزمون آکوستیک امیشن

آکوستیک امیشن ابزار مهمی برای نظارت بر وضعیت مخازن ذخیره کرایوژنیک جهت ارزیابی یکپارچگی ساختار مخزن با محل عیوب فعال [...]

بهینه سازی نگهداری برنامه ریزی شده چیست؟

بهینه سازی نگهداری برنامه‌ریزی شده (PMO) به مجموعه‌ای از روش‌های سازمانی مورد استفاده برای بهبود شیوه‌های نگهداری و تعمیرات موجود [...]

برگشت به بالا