مانیتورینگ مداوم خط PRG/Distributor به مدت ۶ ماه با آزمون آکوستیک امیشن (پتروشیمی مرجان)

ردیابی خوردگی و نشتی در کف مخازن نگهداری با آزمون آکوستیک امیشن (فراسکو عسلویه)

بازرسی پوسته کمپرسور ایستگاه تقویت فشار گاز قم (دلیجان) با آزمون آکوستیک امیشن (شرکت ملی انتقال گاز)

برگشت به بالا