آکوستیک امیشن خوردگی فعال در زیر عایق مخزن گوگرد (مطالعه موردی)

آهن، در حضور آب، با اکسیژن اتمسفر ترکیب می‌شود و اکسید آهن هیدراته‌ای را تشکیل می‌دهد که معمولاً زنگ نامیده‌می‌شود. [...]

مخازن ذخیره کرایوژنیک – تشخیص عیوب با آزمون آکوستیک امیشن

آکوستیک امیشن ابزار مهمی برای نظارت بر وضعیت مخازن ذخیره کرایوژنیک جهت ارزیابی یکپارچگی ساختار مخزن با محل عیوب فعال [...]

برگشت به بالا