Slide

اقدامات خیرخواهانه

از سال 1397 با هدف حمایت از کودکان این سرزمین، تتـا بخشی از درآمد پروژه های خود را صرف محرومیت زدایی در مناطق کم برخوردار کشور کرده است. در این راستا، تاکنون اقدامات زیر انجام پذیرفته است:

– تکمیل و تجهیز مدرسه تک کلاسه امت بندو عسلویه
– کمک هزینه جهت کودکان بدون سرپرست تحت پوشش بهزیستی شهرستان شازند اراک
– کمک هزینه جهت کودکان بدون سرپرست تحت پوشش بهزیستی استان بوشهر
– و ….

تصاویر مربوط به یکی از اقدامات خیرخواهانه شرکت پایش وضعیت تتا

مدرسه امت بندو