Slide

بازرسی دوره ای مخازن تحت فشار(فلزی/ کامپوزیتی) استوانه ای و کروی با آزمون آکوستیک امیشن

مرحله تا 10 درصد بالاتر از ماگزیمم فشار کاری خود در یک سال گذشته تحت بارگزاری قرار گرفته و فعالیت های آکوستیکی توسط سنسورهایی که بر روی سطح مخزن متصل شده اند دریافت و پس از تحلیل داده ها وضعیت مخزن مشخص می گردد.

با توجه به داده های تحلیل شده مطابق ماتریکس زیر وضعیت مخــزن از نظر فعالیت های آکوستیکی تعیین می شود. با توجه به قرارگیری در ایندکس های مختلف، اقدامات تکمیلی بر روی مخزن انجام خواهد شد.

 

همچنین با استفاده از آزمون آکوستیک امیشن، مخازن فایبرگلاس(کامپوزیتی) با سرعت و دقت بالا و در کمتر از یک روز مورد بررسی و آزمون قرار می گیرند.

مزایای آزمون AE

  • سرعت بالای انجام آزمون
  • پایش سراسری مخزن (شامل فلز پایه، جوشها و نقاط تعمیری)
  • پایش آنلاین (بدون نیاز به تخلیه محصول ذخیره شده)
  • کمترین نیاز به تخریب عایق
  • کاهش هزینه آزمون
  • کاهش زمان عدم سرویس دهی مخزن
print