مخازن تحت فشار

مخـــازن تحت فشار

مخـــازن تحت فشار یکی از پرکاربردترین ســازه های مــورد اســـتفاده در بخشهای مختــلف صنعت می باشد. از آنجـــا که خرابـــی در مخازن به تـــدریج آغـــاز می شود، تشخیص انواع خرابی ها در مـراحــل اولیــه از اهمیــت به ســزایی برخـــوردار می باشد. مسائل اســـاسی در بازرسی مخـــازن عبارتند از: چگونه می توان مانع بازرسی های غیرلازم مخازن شد؟ چگونه می توان تعداد بازرسی های مخازن را به منظور افزایش بهره وری شرکت، کاهش داد؟ چگونه می توان یک برنامه زمانی بهینه به منظور کاهش هزینه تست مخازن تدوین کرد؟

خدمات تتا در حوزه پایش وضعیت مخازن تحت فشار عبارتند از


ـ بازرسی دوره ای مخازن تحت فشار (فلزی/ کامپوزیتی) استوانه ای با آزمــون آکوستیک امیشن
ـ بازرسی دوره ای مخازن تحت فشار (فلزی/ کامپوزیتی) کــروی با آزمــون آکوستیک امیشن
ـ بازرسی دوره ای مخــازن (فلزی/ کامپوزیتی) CNG جـایـگاهـی و خـودرویی با آزمـون آکوستیک امیشن
ـ تهیه نقشه خوردگی مخازن با آزمون اولتراسونیک بوسیله ربات هوشمند

مخـــازن تحت فشار

مزایای آزمون AE • سرعت بالای انجام آزمون • پایش سراسری مخزن (شامل فلز پایه، جوشها و نقاط تعمیری) • پایش آنلاین (بدون نیاز به تخلیه محصول ذخیره شده) • کمترین نیاز به تخریب عایق • کاهش هزینه آزمون • کاهش زمان عدم سرویس دهی مخزن در این روش مخازن طی چند مرحله تا 10 درصد بالاتر از ماگزیمم فشار کاری خود در یک سال گذشته تحت بارگزاری قرار گرفته و فعالیت های آکوستیکی توسط سنسورهایی که بر روی سطح مخزن متصل شده اند دریافت و پس از تحلیل داده ها وضعیت مخزن مشخص می گردد. با توجه به داده های تحلیل شده مطابق ماتریکس زیر وضعیت مخــزن از نظر فعالیت های آکوستیکی تعیین می گردد. با توجه به قرارگیری در ایندکس های مختلف، اقدامات تکمیلی بر روی مخزن انجام خواهد شد. همچنین با استفاده از آزمون آکوستیک امیشن، مخازن فایبرگلاس(کامپوزیتی) با سرعت و دقت بالا و در کمتر از یک روز مورد بررسی و آزمون قرار می گیرند.

بازرسی دوره ای مخازن تحت فشار(فلزی/ کامپوزیتی) کروی با آزمون آکوستیک امیشن

مزایای آزمون AE • سرعت بالای انجام آزمون • پایش سراسری مخزن (شامل فلز پایه، جوشها و نقاط تعمیری) • پایش آنلاین (بدون نیاز به تخلیه محصول ذخیره شده) • کمترین نیاز به تخریب عایق • کاهش هزینه آزمون • کاهش زمان عدم سرویس دهی مخزن در این روش مخازن طی چند مرحله تا 10 درصد بالاتر از ماکزیمم فشار کاری خود در یک سال گذشته تحت بارگذاری قرار گرفته و فعالیت های آکوستیکی توسط سنسورهایی که بر روی سطح مخزن متصل شده اند دریافت و پس از تحلیل داده ها وضعیت مخزن مشخص می گردد. با توجه به داده های تحلیل شده مطابق ماتریکس زیر وضعیت مخــزن از نظر فعالیت های آکوستیکی تعیین می گردد. با توجه به قرارگیری در ایندکس های مختلف، اقدامات تکمیلی بر روی مخزن انجام خواهد شد. همچنین با استفاده از آزمون آکوستیک امیشن، مخازن فایبرگلاس(کامپوزیتی) با سرعت و دقت بالا و در کمتر از یک روز مورد بررسی و آزمون قرار می گیرند.

تهیه نقشه خوردگی مخـازن تحت فشار با ربـات التراسـونیک

ربات سی اسکن التراسونیک (Corrosion Mapping Robot) یکی از ابزارهای بازرسی غیرمخرب جهت کنترل خوردگی و شناسایی عیب در سازه های مختلف صنعتی به شمار می رود. در این روش با ارسال و دریافت موج فراصوتی در داخل سازه و محاسبه مدت زمان سیر و دامنه موج دریافتی، محل و اندازه عیب شناسایی می گردد.

قابلیت های ربات آلتراسونیک

• شناسایی خوردگی های عمومی
• شناسایی حفره های حاصل از خوردگی pitting
• شناسایی تورق
• شناسایی تاول زدگی هیدروژنی
• شناسایی ترک خوردگی هیدروژنی
• شناسایی خوردگی تنشی