Slide

ارتعاشات تجهیزات دوار (چه از نظر مقدار و چه از نظر سایر مشخصات ارتعاشی) ارتباط مستقیمی با وضعیت آن ها دارد؛ فلذا اندازه گيری و آنالیز ارتعاشات یکی از تکنیکهای اصلی برای مانیتورینگ تجهیزات و ماشین آلات دوار به شمار می رود.

تتا به عنوان بخشی از فعالیت تحقیقاتی خود با شبیه سازی شرایط عملکردی مختلف و اثرگذار بر عمر یاتاقان ها، سیگنال های آکوستیکی ناشی از خرابی یاتاقان ها را شناسایی و به عنوان ابزاری قدرتمند در پایش وضعیت آن ها مورد استفاده قرار داده است.

در حال حاضر آزمون آکوستیک امیشن در پایش وضعیت تجهیزات دوار مورد استفاده قرار گیرد.

print