تجهیزات دوار

پایش وضعیت توربین و تجهیزات دوار

ارتعاشات تجهیزات دوار (چه از نظر مقدار و چه از نظر سایر مشخصات ارتعاشی) ارتباط مستقیمی با وضعیت آن ها دارد؛ فلذا اندازه گيری و آنالیز ارتعاشات یکی از تکنیکهای اصلی برای مانیتورینگ تجهیزات و ماشین آلات دوار به شمار می رود. تتا به عنوان بخشی از فعالیت تحقیقاتی خود با شبیه سازی شرایط عملکردی مختلف و اثرگذار بر عمر یاتاقان ها، سیگنال های آکوستیکی ناشی از خرابی یاتاقان ها را شناسایی و به عنوان ابزاری قدرتمند در پایش وضعیت آن ها مورد استفاده قرار داده است. همچنین، در حال حاضر آزمون آکوستیک امیشن در پایش وضعیت تجهیزات دوار مورد استفاده قرار گیرد. عیوب قابل ردیابی در ماشین آلات دوار توسط آکوستیک امیشن عبارتند از: