Slide

ردیابی نشتی داخل شیرها با آزمون آکوستیک امیشن

آزمون آکوستیک امیشن امکان بازرسی و ردیابی نشتی در شیرها را در عرض چند دقیقه فراهم می‌نماید.

print