ردیابی خوردگی در سازه‌های صنعتی با آزمون آکوستیک امیشن

همانطور که می‌دانید علاوه بر ترک، خوردگی ناشی از خستگی، آسیب‌های خوردگی عامل اصلی خرابی‌های ساختاری در تجهیزات تحت فشار، [...]