آشکارسازی _ ترانسفورماتورهای قدرت

روش‌­های ردیابی و مانیتورینگ تخلیه جزئی در اکثر مواقع شکست الکتریکی در ادوات فشار قوی بخاطر تنش‌­های حرارتی، مکانیکی و [...]