کاربرد آزمون آکوستیک امیشن در پایش وضعیت تجهیزات دوار

استراتژی های نگهداری و تعمیرات دیدگاه موجود در زمینه نگهداری و تعمیرات (نت) از یک نگرش منفعلانه در اوائل قرن [...]