مخازن ذخیره نفت خام _ تخمین میزان لجن

هنگامی که نفت خام در مخازن بزرگ ذخیره می‌شود، به طور ثابت رسوبات آلی با وزن مولکولی بالا (پارافین) رسوب [...]