امواج اولتراسونیک هدایت شده و آکوستیک امیشن

آکوستیک امیشن (AE) و امواج اولتراسونیک هدایت شده (GUW)، به عنوان روش‌های آزمون غیر مخرب (NDT) در چندین بخش صنعتی [...]