حفاظت خوردگی کف مخازن بزرگ ذخیره نفت و مایعات گازی

خوردگی کف مخازن نفتی یکی از مشکلات مهم ذخیره سازی نفت خام و مایعات گازی می‌باشد. نشت مخازن بزرگ نفتی [...]

بکارگیری همزمان حفاظت کاتدی و بازدارنده‌های خوردگی فاز بخار در کف مخازن

در مقالات قبل با خوردگی کف مخازن نفتی و روش‌های حفاظت از آن آشنا شدیم. در این مطلب، روش‌ مدرن [...]

بکارگیری بازدارنده های خوردگی از نوع فاز بخار در کف مخزن

خوردگی کف مخازن نفتی یکی از مشکلات مهم ذخیره سازی نفت خام و مایعات گازی است. نشت مخازن بزرگ نفتی [...]

برگشت به بالا