اهمیت پایش وضعیت در حوزه مکانیکی

این مقاله اهمیت پایش وضعیت را در حوزه مکانیکی مورد بحث قرار می‌دهد. ماشین آلات اتوماتیک از حالت اولیه خود [...]