تجهیزات ترموگرافی _ بخش دوم

تجهیزات ترموگرافی همانطور که قبلا اشاره شد، ترموگرافی بر مبنای اندازه گیری دما بصورت غیر تماسی استوار می‌باشد. بدین منظور، [...]