انواع خوردگی در صنعت_بخش دوم

پدیده خوردگی طبق تعریف، واكنش شیمیایی یا الكتروشیمیایی بین یک ماده، معمولا یک فلز، و محیط اطراف آن می‌باشد كه [...]