آکوستیک امیشن تجزیه و تحلیل _ بخش اول

مبانی آکوستیک امیشن یک آزاد شدن ناگهانی و گذرای انرژی است که به دلیل تغییر شکل مواد، شکست ساختاری یا [...]