تست خستگی با آزمون آکوستیک امیشن

آکوستیک امیشن راهی موثر برای تست خستگی و رفتارهای شکست مواد است. انتشارات صوتی (AEs) امواج تنشی هستند که توسط [...]