سازه فلزی – آزمون آکوستیک امیشن مخازن تحت فشار فلزی کروی

آزمون آکوستیک امیشن در هنگام بارگذاری سازه‌های فلزی همانطور که در بخش اول به آن پرداختیم، یک جنبه بسیار مهم [...]