سیلندرهای گاز – افزایش طول عمر با آزمون آکوستیک امیشن

در آینده یکی از چالش‌های صنعت گاز، حفظ ایمن سیلندرهای گاز حمل و نقل و ذخیره سازی بدون متحمل شدن [...]