شیرها – تشخیص نشتی با استفاده از آکوستیک امیشن

شیر در برخی زمینه‌ها مانند نیروگاه هسته‌ای،کنترل آب و خطوط لوله نفت و گاز و ...  نقش کلیدی ایفا می‌کند. [...]