آزمایش آکوستیک امیشن مخازن تحت فشار هوای فشرده در تولید دارو

نشت، ترک و خوردگی در مخازن تحت فشار خطری جدی برای اپراتورهای سیستم‌های تولید دارو ایجاد می‌کند. آسیب قریب الوقوع [...]

سنسورها _بازرسی آزمون آکوستیک امیشن مخازن تحت فشار فلزی کروی

رویه‌های آزمایش و ارزیابی مخازن تحت فشار با آکوستیک امیشن یکی از جنبه‌های بسیار مهم آزمایش مخازن تحت فشار با [...]

برگشت به بالا