مخازن ذخیره اتمسفریک

اساساً دو نوع مخزن وجود دارد: مخازن ذخیره اتمسفریک یا نگهداری و مخازن تحت فشار. مخازن اتمسفریک برای سیالاتی استفاده [...]