حفاظت خوردگی کف مخازن بزرگ ذخیره نفت و مایعات گازی

خوردگی کف مخازن نفتی یکی از مشکلات مهم ذخیره سازی نفت خام و مایعات گازی می‌باشد. نشت مخازن بزرگ نفتی [...]