پایش وضعیت کف مخازن نگهداری با آزمون آکوستیک امیشن

یکی از ابزارهای نوین پایش وضعیت و ردیابی خوردگی در سازه های صنعتی آکوستیک امیشن AE می‌باشد. این ابزار، سازه‌ها [...]