ارزیابی صلاحیت مجدد مخازن LPG در اروپا

تأیید یکپارچگی سازه با نظارت بر تست فشار با آکوستیک امیشن صلاحیت مجدد مخازن LPG معمولاً مستلزم مجموعه‌ای از بازرسی‌ها [...]