مخازن ذخیره آمونیاک

بازرسی مخازن ذخیره آمونیاک به روش آکوستیک امیشن همانطور که می‌دانید عملیات تخلیه و بازرسی مخزن زمان‌بر میباشد و در [...]