آزمون آکوستیک امیشن مخازن تحت فشار فلزی کروی

ارزیابی غیرمخرب مخازن تحت فشار فلزی کروی به دلیل حجم زیاد محصولات خطرناک ذخیره‌شده در فشارهای بالا برای ایمنی و [...]