نرخ انتشار ترک – اندازه‌گیری با آزمون آکوستیک امیشن

آزمون آکوستیک امیشن(AE) روشی است که به طور گسترده برای پایش وضعیت ساختاری مواد و سازه‌ها استفاده می‌شود. فعالیت تجمعی [...]