پایش وضعیت ;دروازه ورود به صنعت نسل 4

سال 2010 که چشم‌اندازهای صنعت نسل 4 (Industry 4.0) عیان گردید، فرآیندهای تولید تلاش کرده‌اند دانش اتوماسیون خود را به [...]