لوله های مدفون، ارزیابی آکوستیک امیشن در آسیب خوردگی _ مطالعه موردی

خسارات خوردگی لوله‌ های مدفون مشکل مهمی در پالایشگاه‌ها است. از آنجایی که لوله‌ها مدفون هستند، اعمال روش‌های NDT مانند [...]