نظارت بر سلامت سازه حین بهره برداری با آزمون آکوستیک امیشن

نظارت بر سلامت سازه بطور کلی و نظارت بر سلامت سازه با روش آکوستیک امیشن (AE SHM) بطور خاص زمینه‌های [...]