کاربرد آزمون آکوستیک امیشن به عنوان ابزاری قدرتمند در پایش آنلاین اجزای سیستم رانش سطحی

پیشرفت تکنولوژی و به تبع آن ساخت تجهیزات پیشرفته و گران قیمت منجر به آن شده است که توجه بیشتری [...]

تشخیص نشت خطوط لوله مدفون، دارای تقاطع با جاده و رودخانه، با آزمون آکوستیک امیشن

مورد کاوی شماره 1 : Pipeline leak detection in 400m, 12’’ diameter, buried pipeline                [...]

پایش وضعیت کف مخازن نگهداری با آزمون آکوستیک امیشن

یکی از ابزارهای نوین پایش وضعیت و ردیابی خوردگی در سازه های صنعتی آکوستیک امیشن AE می‌باشد. این ابزار، سازه‌ها [...]

برگشت به بالا