Slide

پایش وضعیت ترانسفورماتورهای قدرت( ردیابی تخلیه جزئی PD detection)

بروز اشکال در عملکرد ترانسفورماتورها باعث قطعی ناخواسته برق شده و این موضوع سبب توقف فعالیت واحدهای صنعتی و در نتیجه تحمیل هزینه های گزاف خواهد شد. بنابراین، آشكارسازي خرابی ها بهمراه اندازه گيري شدت و محل آن ها (قبل از گسترش خرابی) داراي اهميت فراوان مي باشد.

تتا با ترکیب آزمون آکوستیک امیشن با آنالیز روغن، راهکاری مناسب برای ردیابی تخلیه جزئی در ترانسفورماتورهای قدرت ارائه داده است.

در این روش سنسورهایی بر روی سطح خارجی مخزن روغن ترانس در حین فعالیت متصل شده و طی یک بازه زمانی 12 الی 24 ساعته داده های آکوستیکی جمع آوری می گردد. سپس نتایج آکوستیکی بهمراه نتایج آنالیز روغن پردازش گردیده و وضعیت ترانسفورماتور از نظر وجود تخلیه جزئی و موقعیت آن گزارش دهی می گردد.

مزایا:

  • تشخیص و ردیابی تخلیه جزئی بصورت آنلاین
  • تعیین دقیق محل عیب
  • سادگی و سرعت بالای انجام تست
print