Slide

مجموعه خدمات خطوط لوله، لوله‌های فرآیندی و مدفون

اطمینان از سلامت خطوط لوله انتقال به عنوان عضو اصلی انتقال فرآورده‌ها  و همچنین لوله‌های فرآیندی به عنوان قلب تپنده مجموعه‌های صنعتی، جهت جلوگیری از توقف در عملیات و افزایش قابلیت سرویس دهی، موضوعی بسیار مهم است که سالانه هزینه‌های زیادی را به بهره برداران از این خطوط تحمیل می‌نماید. تتا در این حوزه خدمات ذیل را ارائه می‌نماید.

ردیابی ترک، خوردگی و نشتی در خطوط لوله مدفون، با دسترسی محدود و زیرعایق با آزمون آکوستیک امیشن

با استفاده از آزمون آکوستیک امیشن میتوان نشتی در لوله هایی که امکان دسترسی به تمام قسمت های آن وجود ندارد را به سرعت و با دقت بالا ردیابی نمود. در این روش، دو سنسور در فاصله ای معین از هم بر روی بدنه لوله متصل شده و با دریافت سیگنال های ناشی از خروج سیال، محل نشتی را شناسایی می نمایند. همچنین با کمک این آزمون می توان وجود ترک و خوردگی را در لوله های مدفون و زیر عایق، ردیابی و شناسایی نمود.

با توجه به دمای بالای لوله‌های فرآیندی(Process Piping) امکان بازرسی آن‌ها با روش‌های معمول تست‌های غیرمخرب، حین سرویس بسیار دشوار و تقریبا غیرممکن است. از طرف دیگر اطمینان از سلامت این لوله‌ها به عنوان بخش اصلی صنایع امری ضروری است. با استفاده از آزمون آکوستیک امیشن می‌توان لوله‌های فرآیندی را با دقت و سرعت بالا، حیـن سـرویـس مـورد ارزیـابی و بازرسی قرار داد. همچنین هنگام Start Up و ShutDown نیز می‌توان با این روش لوله‌ها را ارزیابی نمود و هرگونه رشد ترک را شناسایی و ردیابی کرد.

کاربردها

  • خطوط لوله انتقال
  • خطوط لوله پالایشگاه
  • خطوط لوله مدفون
  • پایه های ساپورتر مخازن کروی
  • خوردگی زیر عایقی

مزایا

  • سرعت بالای اسکن لوله
  • ارزیابی 100% دیواره لوله

print