Slide

ردیابی خوردگی و نشتی در کف مخازن نگهداری با آزمون آکوستیک امیشن

شرکت تتا، با بکارگیری آزمون آکوستیک امیشن وضعیت کف مخازن نگهداری را حین سرویس ارزیابی کرده و آسیب‌های ناشی از خوردگی فعال و نشتی را شناسایی می‌نماید.

در این روش، آرایه‌ای از سنسورها بصورت محیطی در یک ردیف یا دو ردیف برروی دیواره خارجی مخزن نصب شده و فعالیت‌های آکوستیکی مربوط به پدیده‌های خوردگی و نشتی در کف مخزن ردیابی می‌شود.

مزیت اساسی روش تست آکوستیک امیشن، اطلاع از وضعیت کف مخزن نگهداری، بدون نیاز به تخلیه مخزن می‌باشد که بر اساس آن‌ها بهره‌بردار می‌تواند مخازن را جهت قرار دادن در برنامه‌های تعمیراتی و اورهال اولویت بندی کرده و بدین ترتیب هزینه‌ها را بطور چشمگیری کاهش دهد.

ارزیابی کف، دیواره و سقف مخازن عایق‌دار و دوجداره (Cryogenic) با آزمون آکوستیک امیشن

دیواره، سقف و کف مخازن دوجداره و عایق‌دار، به صورت یکپارچه با آزمون آکوستیک امیشن مورد ارزیابی قرار میگیرد. برای این کار ابتدا سوراخ‌هایی به قطر 6 تا 8 میلیمتر بر روی دیواره خارجی جهت دسترسی به دیواره داخلی و انتقال سیگنال‌های آکوستیکی مخزن تعبیه شده و Waveguide  به مخزن متصل میگردد.

پس از نصب سنسورها، فشار مخزن طی چندین مرحله افزایش یافته و وضعیت کف، دیواره و سقف مخزن مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

ارزیابی ورق‌های Annular Ring با آزمون SRUT

اگر در نتایج ارزیابی کف مخزن، داده‌های آکوستیکی از ورق‌های Annular Ring دریافت شود، ورق‌ها در نواحی بحرانی مورد نظر با آزمون  SRUT مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

بازرسی رباتیک کف مخازن

از این روش جهت انجام Follow Up آزمون آکوستیک امیشن برای ارزیابی وصعیت ورق‌های بحرانی زمانی که امکان از سرویس خارج کردن مخزن وجود نداشته باشد، استفاده می‌گردد.

print