درباره babai

این نویسنده هنوز جزئیاتی وارد نکرده است.
babai تاکنون 50 مطلب را ایجاد کرده است.

ترک خوردگی ناشی از تنش – کاربردهای آکوستیک امیشن

فعالیت‌های تحقیقاتی در مورد استفاده از تکنیک آکوستیک امیشن برای ارزیابی ترک خوردگی ناشی از تنش (SCC) در دهه‌های اخیر [...]

سنسورها – آزمون آکوستیک امیشن مخازن تحت فشار فلزی کروی

رویه‌های آزمایش و ارزیابی مخازن تحت فشار با آکوستیک امیشن یکی از جنبه‌های بسیار مهم آزمایش مخازن و ظروف تحت [...]

سازه فلزی – آزمون آکوستیک امیشن مخازن تحت فشار فلزی کروی

آزمون آکوستیک امیشن در هنگام بارگذاری سازه‌های فلزی همانطور که در بخش اول به آن پرداختیم، یک جنبه بسیار مهم [...]

آزمون آکوستیک امیشن مخازن تحت فشار فلزی کروی

ارزیابی غیرمخرب مخازن تحت فشار فلزی کروی به دلیل حجم زیاد محصولات خطرناک ذخیره‌شده در فشارهای بالا برای ایمنی و [...]

برگشت به بالا